Operations Manager Jetpak Skåne

Vi söker en Operations Manager för Jetpak Skåne AB

Jetpak Skåne AB ingår i Jetpak Group AB som ett helägt företag med kontor och depå i Malmö och Helsingborg.

Jetpak Skåne säljer och producerar transporter, både landtransporter och flygtransporter. Jetpak Skåne har dessutom logistiklösningar som innefattar egna depåer och Teknisk Kurir.


HUVUDSAKLIGA ARBETUPPGIFTER

I rollen som Operations Manager har man huvudansvaret för den dagliga operationella driften och maximering av de fordon som används genom trafikledning, ruttoptimering samt coaching av vår trafikledare.

Operations Manager rapporterar till Road Logistics Manager i Skåne som har det övergripande P&L ansvaret för Jetpak Skåne AB samt ansvar för sälj- och marknadsföring.

Operations Manager har personal ansvar. I det arbetet ingår:

 • Att utvärdera så att Jetpak Skåne är optimalt organiserade med rätt bemanning.
 • Att utveckla färdigheterna på befintlig personal med särskilt fokus på optimering av trafikledning.
 • Att skapa förutsättningarna för att personalen skall kunna utföra sitt arbete under överenskommen arbetstid och med rätt verktyg.
 • Att ansvarar för att Jetpak’s interna policys följs och att lagar inom arbetsrätt efterlevs.
 • Operations Manager är lönesättande chef.

Operations Manager har också huvudansvaret för de underentreprenörer som verkar i Jetpak Skånes regi. Det handlar i första hand om åkeriföretag med eller utan anställda chaufförer. I arbetsuppgiften ingår:

 • Under pågående verksamhet kontinuerligt utvärdera att man har rätt resurser kontrakterade, antal och typ av bilar.
 • Utvärdera och kontrollera att åkeriföretagen har rätt typ av tillstånd och följer den lagstiftning som gäller för sådan verksamhet.
 • Att gällande avtal finns med dessa åkeriföretag
 • Att alla chaufförer får utbildning och uppföljning av efterlevnad i kundbemötande och förväntan på leveranssäkerhet.

Operations Manager skall också vara aktiv i samarbetet med Jetpak i Danmark för att skapa förutsättningar för ett effektiv nyttjande av Jetpaks resurser på båda sidor Öresund.


UTBILDNING OCH ERFARENHET

 • Lägst 3-årig gymnasiekompetens. Högre utbildning är meriterande.
 • Ledarutbildningar är meriterande.
 • Goda kunskap i svenska samt engelska (tal och skrift).
 • Goda kunskaper i användning av vanligt förekommande datorprogram tex Microsoft Office, Agda löneprogram, Agresso leverantörsfakturor, CRM 365 från Microsoft.
 • Stor förståelse och erfarenhet av trafikledning. Hantering av ruttoptimeringsprogram eller motsvarande är meriterande. Tidigare erfarenhet att framgångsrikt ha arbetat med att optimera antal fordon.
 • Erfarenhet från arbete i större organisationer.
 • Erfarenhet från bud och distribution.
 • Erfarenhet från annat transportföretag kan vara aktuell.
 • Erfarenhet av att arbeta med tung trafik och ADR.
 • Erfarenhet av flygfraktföretag meriterande.

PERSONLIGA EGENSKAPER

 • Stresstålig
 • Analytisk förmåga som kan omsättas i realistiska planer.
 • Ledaregenskaper så som god lyssnare, tydlighet och gränssättning.
 • Målmedveten och strukturerad i arbete med utveckling.

DIN ANSÖKAN
Skicka din ansökan till charlotte.ingman@jetpak.se 
Vi vill ha din ansökan senast den 26 juni 2024

FRÅGOR OM TJÄNSTEN
Frågor om tjänsten besvaras av Director Road Logistics karl.skold@jetpak.se