Varför är snabbare bättre?


Expresstransporter är en viktig del av de flesta logistiksystem och förknippas ofta med nödsändningar, t ex en reservdel för en maskin som gått sönder. Men i ett systematiserat logistikupplägg kan snabba sändningar ha en vassare funktion och större värde än så.

Vad är express?

Det finns ingen exakt definition på express förutom ”snabbt” som namnet antyder. Det är också skälet till att det finns en lång rad av transporttjänster som kallas express:­ allt från leverans inom några timmar till tjänster med leverans i slutet av nästa dag. Det gör det extra viktigt att syna vad leverantörernas löften innebär, för i många fall är tid detsamma som pengar.

Allt startar med leveransservicelöftet

Utgångspunkten för den optimala transportlösningen är ditt företags leveransservicelöfte. Vilka ledtider kan och vill du erbjuda? När ramen är satt övergår valet till att hitta säkraste och mest kostnadseffektiva transportlösning och den leverantör som har produkter som matchar leveransservicelöftet.

Idag är vi bortskämda med valfrihet och att saker kan ske näst intill omgående. Många e-handlare har ett brett spann av leveransalternativ som är extremt snabba, i städer inom ett antal timmar. Och leverans nästa dag är numera standard. Resultatet av det är att kunder  har blivit vana vid en nivå av flexibilitet och snabbhet som de tar med sig till arbetet. Detta innebär att du troligen måste arbeta med fler leverantörer än idag för att kunna erbjuda snabbare leveransalternativ och möjlighet för kunden att välja servicenivå.

Snabbhet ger värde

Det är ingen nyhet för dig att en snabb leverans också är ett enkelt sätt att öka värdet av ditt erbjudande. Så varför inte välja ut ett antal spjutspetsprodukter och inkludera en överraskande snabb transport i produktvillkoren? Det gör din produkt unik, får dig att framstå som en progressiv leverantör och får kunden att känna sig lugn och trygg.

Läs om vår kund

Toslab

”Vi insåg att vi kunde bli en bättre leverantör för våra kunder”

Snabbhet ger intäkter

I en nödsituation har ofta en maskin eller annan utrustning gått sönder och en reservdel behövs så snabbt det bara går. Och här kan värdeskillnaden mellan en leverans samma dag eller en leverans dagen efter vara stor.

Om maskinen som exempel producerar ett värde av 100 tkr per timme innebär 12 timmars längre stillestånd ett produktionsbortfall på 1,2 mkr.

Snabbhet ger trygghet

Argument för leverans över natten handlar ofta om att det passar den normala arbetstidsstrukturen, dvs att det inte är någon mening att reservdelen är framme sent på eftermiddagen. Men detta är bara delvis sant. Precis som när du själv reser, är det alltid en trygghet att vara framme kvällen före.

Man vet aldrig vad som händer morgonen efter – det kan vara snöstorm. Och en leverans dagen efter är sällan på plats kl 07.00 när arbetet normalt börjar.

Kostnad vs värde

En snabbare transport kostar självklart mer än en långsammare transport och därför ska du alltid vara tydlig med leveransvillkor.

Betalar du leveransen ska du lyfta fram den snabba transporten som en konkurrensfördel. Betalar kunden för transporten ska du alltid erbjuda olika snabba leveransalternativ med tydliga leveranstider och kostnad.

Du kommer att bli överraskad hur populära snabba alternativ är även om det medför en extrakostnad för kunden.

Morgondagens logistik

Under många år har leveransprecision prioriterats framför leveranstid i logistiksystem. Men i morgondagens system kommer leveranstiden att bli allt viktigare – fortfarande i kombination med hög leveransprecision – och därför kommer värdet av snabba och precisa expresstransporter att öka.

Som kund blir man allt mer otålig och förväntar sig allt snabbare service. Utgå bara  från dig själv så inser du att det är så.

Med Jetpak kan du lova leverans samma dag i hela Norden. Varför inte ta in oss som ett snabbt komplement i ditt logistiksystem. Du kommer att skapa värde både för dig själv och dina kunder.