Varuförsäkring

Ibland händer det saker som vi inte rår över. Då är det bra med en försäkring.

Hur tecknar jag den?

Bocka för ”Varuförsäkring” när du bokar online, du betalar endast 1% av varuvärdet, dock minst 100kr. Självrisk ingår i priset. Varuvärdet baseras på vad det skulle kosta dig att ersätta varan, med en faktura, ett kvitto. Det är ditt varuvärde. Försäkringen kan självklart bokas över telefon också.

När gäller den?

Från det att vi hämtar upp ditt paket tills det att vi lämnar den till mottagaren.
Försäkringen gäller i hela världen förutom i de länder där det förekommer internationella sanktioner. Ditt ansvar är att förpacka varan med ett fullgott skydd vid normal transportering.

Vad täcker den?

Försäkringen ersätter handelsvaror med faktureringsbeloppet, andra varor ersätts till marknadsvärde när transporten startar. Maximal ersättning vid skada eller förlust är 1 miljon kronor. För stöldbegärligt gods (t.ex. mobiltelefoner, datorer och kameror) är maximal ersättning 200 000 kronor. Personligt lösöre kan försäkras för maximalt 50 000 kr. Försäkringen gäller vid skade eller förlust, inte förseningar.