Prisjustering

Jetpak genomför en prisjustering 1 januari, 2018.

Vi erbjuder Nordens i särklass snabbaste och säkraste transportalternativ för leveranser där vårt fokus ligger på kvalitet och ett utökat miljöengagemang. Vi arbetar ständigt med att effektivisera och förbättra vår verksamhet för att kunna hantera våra kostnadsökningar.

Kostnadsutvecklingen för branschen har emellertid fortsatt ökat. För att kompensera detta och allmänna omkostnadsökningar kommer vi att justera våra priser för följande produkter:

Flygprodukter

Vi kommer att justera våra Jetpak Direct och Next Day priser med 3,9%.

JetBud-produkter 

Budbilsindex (T11SÅ80) har stigit med 2,3% och vi kommer att justera våra budpriser med 2,3%. Prisjusteringen gäller våra JetBud produkter för Jetpak Franchise AB, Jetpak Stockholm AB och Jetpak Göteborg AB.