Kapacitetstillägg

På grund av avsevärt ökade leverantörskostnader och förändrade hanteringsprocesser har vi implementerat följande tillägg:

Tillägget gäller för samtliga flygprodukter inom specificerade belopp:
• 1,15€ / kg (avgiftsbelagd vikt)
• Minimum 13,50€ per AWB (per sändning)
• Maximum 75€ per AWB (per sändning)

Om du har frågor, tveka inte att kontakta vår kundservice kundservice@jetpak.se / +46 77 570 00 00) eller din säljare.