Förändringar i bränslepriserna har över tid bidragit till högre kostnader för transportindustrin. Jetpaks bränsletillägg är baserat utifrån vår faktiska kostnadsbild relaterad till flygfrakt och marktransporter med lastbilar.

Bränsletillägget är 16,21 SEK per kg (pr. 16. mars).

När du bokar din Jetpak försändelse online eller via vår kundtjänst kommer du alltid få rätt slutsumman .v.s. inklusive bränsletillägg exkl. moms.
Jetpak förbehåller sig rätten att justera bränsletillägg utan förvarning. Både mängden och varaktigheten av tillägget bestäms av Jetpak.