Hur avbokar mottagaren paketet som skickats med Jetpak?

Jetpak förhåller sig till beställaren av uppdraget. Mottagaren kan avbeställa leverans av paket om densamme också är beställare. Avbeställning sker genom att kontakta Jetpaks kundservice 077 – 570 00 00 eller kundservice@jetpak.se. Har sändningen redan hämtats upp tas den i retur till avsändaren och debitering sker för utfört arbete.

Tillbaka till FAQ