Finns det några regler för att skicka farligt gods?

Ja, när man skickar farligt gods så finns det regler, kontakta Jetpaks kundservice på 077 – 570 00 00 för mer information.

Tillbaka till FAQ