Betalar Jetpak klimatkompensation för transporterna?

Jetpak är kvalitets- och miljöcertifierat. Läs mer på https://jetpak.com/se/om-oss/miljo/.

Tillbaka till FAQ