Jetpak inför en tilläggsavgift

Jetpak inför en tilläggsavgift på samtliga flyg-produkter för att kunna hålla vårt operativa nätverk i drift.

På grund av Covid-19 pandemin så har vår verksamhet förändrats drastiskt, vilket har påverkat stora delar av vår operativa verksamhet. Länder stänger sina gränser och flygbolag ställer in sina flygavgångar. Vi har fått justera våra rutiner och ett exempel är att vi har omarbetat godshanteringen för att minska den fysiska kontakten mellan människor.

Jetpak är fortfarande i drift och följer kontinuerligt rådande situation för att kunna anpassa oss efter vad våra kunder, leverantörer och myndigheter efterfrågar. Vi arbetar dygnet runt för att kunna agera snabbt och uppfylla våra kunders förväntningar. Vi anpassar ständigt vårt nätverk och kan tillämpa olika lösningar vid behov.

Kapaciteten hos flygbolagen begränsas av reducerat nätverk, stängda flygplatser och lägre frekvens på flygavgångar. Detta tillsammans med att vi fått ändra våra rutiner kring våra leveranser, har gett en väsentlig kostnadsökning under denna period. Därför har vi tillfälligt skapat en tilläggsavgift för att kunna täcka en del av våra kostnader.

Tillägget träder i kraft den 1 april och gäller för alla flyg-produkter enligt angiven mängd:

Per kilo 12,75 SEK / kg (fraktdragande vikt)
Minsta 149,00 SEK per AWB (per leverans)
Max 799,00 SEK per AWB (per leverans)

Vi kommer att följa utvecklingen noggrant och anpassar oss därefter.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på mail kundservice@jetpak.se eller telefon +46 77 570 00 00.