Livskritiska instrument kan lagras centralt

Livskritiska instrument kan lagras centralt fakta-webb-SE.gif

Livskritiska instrument kan lagras centralt karta-webb-SE.gif

Inom sjukvården är det ofta bråttom att ge rätt vård till en patient i kris. Snabbast möjliga leverans av exempelvis blod, organ och medicin kan vara helt avgörande för ett tillfrisknande eller för att rädda ett liv. Det löser sig ofta genom snabba transporter med leverans samma dag.

Medicinsk utrustning, t ex instrument kritiska vid operationen, behandlas däremot mer traditionellt. Vanligen har varje sjukhus sin egen utrustning som används vid behov. Tillgängligheten ger trygghet men till höga kostnader. 

Genom att utnyttja ett centrallager och snabba, flexibla transporter över dagen blir tillgängligheten och därmed tryggheten nästan lika god – till en starkt reducerad kostnad.

Exemplet till vänster bygger på ett riktigt case och visar hur ett framsynt teknikföretag skapar sig ett unikt erbjudande. Jetpak levererar på utsatt tid och med kort varsel, ända fram till operationssalen om det behövs.