Expressleveranser för verkstäder

Fordonsverkstäder är generellt sett långt framme när det gäller expressleveranser, som är ett effektivt sätt att spara tid och pengar medan man samtidigt vässar erbjudandet till slutkund. Genom att än tydligare systematisera leveranserna skapar man ett effektivt logistiksystem som gynnar alla. Det gäller inte minst Just in time-leveranser.

JUST IN TIME – DET DU BEHÖVER NÄR DU BEHÖVER DET

Stillestånd innebär förseningar och varje minut kostar pengar. En precisionssäker och snabb logistikpartner med stor geografisk spännvidd ger även den lokala verkstaden en mängd

fördelar. Expressleveranser löser knutarna i logistikkedjan, men det är effektivt att komplettera med mer planerade Just in time-leveranser.

JIT-leveranser medger att en verkstad kan få rätt mängd delar och komponenter i precis rätt tid. Leveransen kan användas direkt, den behöver inte förvaras – och här finns det förstås tid, kraft och utrymme att tjäna.

De senaste åren har man fokuserat än tydligare på tidsprecisa leveranser till fordonsverkstäder. Tiden är förbi när de stängde klockan 16. Många har kvällsöppet, några har jourverksamhet. Kunderna vill inte vänta. Då är det en stor konkurrensfördel att kunna få sina leveranser precis när man behöver dem. De kan tas om hand om användas direkt, rätt upp på liften i verkstaden.

LEVERANS SAMMA DAG INOM NORDEN OCH EUROPA

Jetpak ser till att era leveranser kommer fram, snabbt och felfritt. Genom att använda kommersiell flygtrafik och marktransporter kan vi snabbt transportera våra kunders försändelser och leverera inom några timmar efter beställningen. Jetpak är verksamma på mer än 150 flygplatser i Norden och har tillgång till de flesta flygplatser i övriga Europa. Vi kan också hjälpa dig att systematisera logistikflödet så att du kan erbjuda mindre delleveranser snabbare – vilket ger ett mer effektivt flöde för alla.