Prisjustering

Vi endrer prisene fra 1. januar 2018. Endringen skjer med bakgrunn i kostnadsutviklingen siste år, økte bompengesatser en rekke steder og innføring av rushtids-avgifter blant annet i Oslo. Prisjusteringen gjelder for alle Jetpaks produkter og vil gjennomsnittlig utgjøre 3,9 %.