Vår historie

"Ni vet väl at ni nu kan skicka Jetpaket med buklasten i våra flygplan"

AdenaPickos_JetpakSAS.jpg

Det var den daværende sjefen for Linjeflyg, Jan Carlzon, som annonserte nyheten i et innslag på TV.

Året var 1979 og ideen til Jetpak ble født.

I første omgang var Jetpak kun transport fra flyplass til flyplass (ren flyfrakt). Men kundene hadde også behov for frakt til og fra flyplassene. Som sagt så gjort. I 1986 ble et samarbeid mellom kurerselskapet AdenaPicko’s og Jetpak underskrevet. Og i 1991 ble de to slått sammen som selskapet Jetpak.

 


1979 Jetpak ble grunnlagt av Linjeflyg

1986 Jetpak startes opp i Norge av Braathens, Linjeflyg kjøper seg inn i budselskapet AdenaPicko's i Sverige

1987 Widerøe blir en del av Jetpak

1989 Jetpak begynner med forsendelser mellom de nordiske landene

1991 Jetpak AB grunnlegges

1995 SAS blir nye eiere av Jetpak

1997 Jetpak begynner med frakt til hele verden og etablerer Jetpak Danmark

2002 Jetpak samler SAS og Braathens hurtigfrakt under Jetpak Norge AS og kjøper opp Adena Picko’s i Sverige

2003 Jetpak får Nordisk konsernledelse med kontorer i Stockholm og Jetpaks businessystem Jena blir introdusert

2004 Jetpak begynner med Nordisk logistikk

2006 SAS selger Jetpak til Accent Equity og Polaris Equity, og Jetpak Finland etableres

2009 Jetbud Oslo og Bergen blir startet opp

2011 Jetpak begynner å ekspandere i Estland og Baltikum

2012 Jetpak blir heleid av Polaris Equity

2013 Jetbud Oslo og Bergen blir egne selskap