Tørris - Dry Ice

Du kan sende Tørris (Dry Ice) med Jetpak.

Forsendelser med ikke-farlig gods pakket i tørris kan transporteres med Jetpak.

Tørrisforsendelser skal pakkes i henhold til følgende: IATAs pakkeinstruksjon nr. 904.

Avsenderen er alltid ansvarlig for riktig merking av godset.

Kunder i Norge som trenger hjelp med merking og/eller trenger etiketter, kan henvende seg til Jetpak på telefon 09899.

Jetgarantien gjelder ikke ved Tørris forsendelser

Dryice.gif