Jetpak-garanti

Vår Jetpak-garanti innebærer at vi tar fullt ansvar for de forsendelser vi håndterer. Når du bestiller din ekspressforsendelse får du alltid oppgitt relevante leveringsdata. Ved bestilling av en Jetpak Direct får du alltid oppgitt seneste leveringstid når du bestiller.

For vår service Jetpak Direct krediteres fraktkostnadene dersom forsendelsen er forsinket med mer enn 1 time, i forhold til den tid du får oppgitt ved bestilling.

Jetpak-garanti gjelder kun forsendelser i Norden på vår service Jetpak Direct.

Jetpak-garantien dekker ikke konsekvenstap.

Jetpak-garanti gjelder ikke ved:

  • Tørris forsendelser
  • Forsendelser på 50 kg eller mer
  • Forsendelser med utkjøring til Svea på Svalbard
  • Dersom avsender eller mottaker helt, eller delvis, har bidratt til eller forårsaket at garantien ikke kan oppfylles
  • Dersom Jetpak forhindres i å oppfylle den p.g.a omstendigheter utenfor Jetpak sin kontroll, som Jetpak av skjellig grunn ikke kunne forvente å kjenne til ved tidspunktet for bestilling av transporten som:

◦ Streik, eller arbeidsnedleggelse av tredje part
◦ Krig
◦ Naturkatastrofe
◦ Nasjonal unntakstilstand
◦ Bestemmelser tatt av nasjonal regjering eller lignende
◦ Myndigheters agerende, f.eks. tollvesenet
◦ Værforhold
◦ Trafikkulykker
◦ Trafikkforsinkelser/innstilte flygninger