FS Surcharge (road)

Jetpak Groups Fuel & Sustainability indeks er basert på Sveriges Åkeriföretags indeks, med en fordeling 65/35 mellom diesel, bio diesel og øvrige kostnader (www.akeri.se)

Indeksen justeres månedlig basert på den faktiske indeks foregående måned.

Jetpaks FS charge vil være 23,90% og gjelder fra 16 januar 2023.