Drivstofftillegg

Endringer i drivstoffprisene har ført til økte totale kostnader for transportnæringen. Drivstofftillegget til Jetpak baseres på vårt faktiske kostnadsbilde knyttet til flyfrakt, bakketransport med lastebiler og bakketransport med budbiler.

Drivstofftillegget er 16,20 NOK/kg (pr. 16. januar)

Når du bestiller din Jetpakforsendelse her på nett eller via vår kundeservice, får du alltid den rette sluttsummen oppgitt. Det vil si inkludert drivstofftillegg, men eksklusive merverdiavgift.

Jetpak forbeholder seg retten til å justere drivstofftillegget uten forvarsel. Både mengde og varighet av tillegget bestemmes av Jetpak.