Effektive bransjeløsninger med ekspressleveranser

Å håndtere situasjoner der store verdier, til og med liv, står på spill, hører til hverdagen i mange bedrifter. Den utfordringen har vi felles. Vårt ansvar er å sørge for at ekspressleveransene holder mål. All vår virksomhet er basert på, og alle våre medarbeidere er trent til lynrask planlegging og gjennomføring av hasteoppdrag med høy presisjon. Vi leverer på dagen i Norden og Europa. Helt fram til operasjonssalen, flyet eller produksjonslinjen, om nødvendig.

Jetpak er Nordens ledende ekspressaktør. Vi har lang erfaring i å løse utfordringer for bransjer der høye krav til effektivitet, tilgjengelighet, presisjon og kostnadskontroll stiller minst like høye krav til logistikken.