Sinun oikeutesi

Jetpakin vastuu oikeuksistasi

Jetpak on rekisterinpitäjänä velvollinen huolehtimaan siitä, että henkilötietojasi käsitellään voimassa olevien lakien mukaisesti ja että voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn käyttämällä oikeuksiasi. Voit ottaa meihin milloin tahansa yhteyttä, kun haluat käyttää oikeuksiasi. Jetpakin yhteystiedot on esitetty tämän tietosuojaselosteen lopussa.

Jetpak on velvollinen vastaamaan pyyntöösi käyttää oikeuksiasi kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta tai sen jälkeen, kun henkilöllisyytesi henkilötietojen omistajana on todennettu. Jos pyyntösi on monimutkainen tai jos Jetpak on saanut suuren määrän pyyntöjä, Jetpakilla on oikeus pidentää vastausaikaa kahdella kuukaudella. Jos Jetpak arvioi, ettei voi suorittaa pyytämiäsi toimia, esitämme perustelut kuukauden kuluessa ja kerromme oikeudestasi esittää valitus tietosuojaviranomaiselle.

Jetpak vastaa kaikista yhtiön esittämiin tietoihin, viestintään ja toimiin liittyvistä kustannuksista. Jos pyytämäsi toimi on kuitenkin selvästi perusteeton tai kohtuuton, Jetpakilla on oikeus veloittaa sinulta hallinnollinen maksu pyytämiesi tietojen toimittamisesta sinulle tai pyydetyn toimen suorittamisesta sekä oikeus kieltäytyä täyttämästä pyyntöäsi.

   

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, oikeus saada henkilötiedot oikaistuksi tai poistetuiksi ja oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on jäljempänä esitetyt oikeudet.

a)           Oikeus saada pääsy henkilötietoihin Sinulla on oikeus pyytää ote tiedoista, jotka Jetpak on tallentanut sinusta henkilötietojesi käyttöön liittyen. Sinulla on lisäksi oikeus saada ilmaiseksi kopio Jetpakin sinusta käsittelemistä henkilötiedoista. Jetpak voi veloittaa kohtuullisen hallinnollisen maksun henkilötietojen lisäkopioista. Jos esität pyyntösi sähköisesti esimerkiksi sähköpostissa, Jetpak toimittaa sinulle tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. 

b)           Oikeus saada henkilötiedot oikaistuiksi Jetpak voi pyynnöstäsi tai omasta aloitteestaan oikaista, anonymisoida, poistaa tai täydentää henkilötietojasi silloin, jos sinä havaitset tai Jetpak havaitsee niissä virheitä, puutteita tai harhaanjohtavia tietoja. Sinulla on lisäksi oikeus täydentää henkilötietojasi, jos niissä on oleellisia puutteita. 

c)           Oikeus saada henkilötiedot poistetuksi Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietosi poistetaan, jos Jetpakilla ei enää ole hyväksyttävää syytä henkilötietojesi käsittelyyn. Jetpak poistaa henkilötietosi, jos

  • (i) henkilötietojasi ei enää tarvita tarkoituksiin, joihin ne on kerätty,
  • (ii) henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, jonka peruutat,
  • (iii) vastustat henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu Jetpakin oikeutettuun etuun, eikä käsittelylle ole painavampaa perustetta kuin oikeutettu etusi poistaa tiedot,
  • (iv) henkilötietojasi ei ole käsitelty lainmukaisesti,
  • (v) oikeudellinen velvoite edellyttää, että Jetpak poistaa henkilötietosi.


Jetpak ei ehkä pysty poistamaan välittömästi henkilötietojasi sovellettavan lain tai muun painavan syyn perusteella.  Jetpak lopettaa tällaisessa tapauksessa henkilötietojesi käytön muilla perusteilla kuin sovellettavan lain tai painavan oikeutetun edun perusteella.

d)           Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä: Jetpak voi pyynnöstäsi rajoittaa tilapäisesti henkilötietojesi käsittelyä. Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista seuraavissa tapauksissa:

  • (i) olet pyytänyt saada henkilötietosi oikaistuksi edellä esitetyn kohdan 9.2.1 b) mukaisesti, jolloin henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan asian selvittämisen ajaksi,
  • (ii) henkilötietojasi käsitellään laittomasti etkä halua, että henkilötietosi poistetaan,
  • (iii) Jetpak ei enää tarvitse rekisterinpitäjän ominaisuudessa henkilötietojasi niissä tarkoituksissa, joita varten niitä on käsitelty, mutta pyydät Jetpakia säilyttämään henkilötietosi oikeusvaateiden puolustamista, laatimista tai esittämistä varten, tai
  • (iv) olet vastustanut Jetpakin oikeutettua etua käsitellä henkilötietojasi jäljempänä kohdassa 9.3 esitetyllä tavalla, jolloin henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan asian selvittämisen ajan.


Jetpak ryhtyy (25.5.2018 alkaen) kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin ja käytettävissä oleviin toimiin ilmoittaakseen kohdan 7 mukaisille henkilötietojesi vastaanottajille henkilötietojesi oikaisemisesta, poistamisesta tai käytön rajoittamisesta. Ilmoitamme lisäksi pyynnöstäsi kolmannet osapuolet, joiden kanssa Jetpak on jakanut henkilötietosi.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa Jetpakin oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos vastustat tietojesi tällaista käsittelyä, Jetpak jatkaa tietojesi käsittelyä vain siinä tapauksessa, että tietojesi käsittelylle on pakottava oikeudellinen peruste, joka on painavampi kuin oikeutettu etusi, oikeutesi tai vapausoikeutesi.

Jos et halua, että Jetpak käyttää henkilötietojasi suoramarkkinointiin, sinulla on oikeus vastustaa milloin tahansa tietojesi tällaista käyttöä ottamalla meihin yhteyttä. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksessa, Jetpak lopettaa henkilötietojesi käsittelyn tässä tarkoituksessa.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi (katso edempänä kohta 3), voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi Jetpakin verkkosivustossa tai peruuttamalla sähköpostitse tapahtuvan viestinnän tilauksen. Jetpakin yhteystiedot on esitetty tämän tietosuojaselosteen lopussa.

Oikeus siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle

Sinulla on oikeus siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on oikeus (25.5.2018 alkaen) saada tietyt henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on tähän oikeus vain silloin, kun henkilötietojasi käsitellään automaattisesti ja tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumuksesi tai sinun ja Jetpakin välisen sopimuksen ehtojen täyttäminen. Sinulla on siten esimerkiksi oikeus saada kaikki meille käyttäjätilin luomisen yhteydessä ilmoittamasi henkilötiedot ja siirtää ne.

Oikeus jättää valitus tietosuojaviranomaiselle

Sinulla on oikeus jättää tietosuojaviranomaiselle valitus henkilötietojesi käsittelystä Jetpakilla.

Evästeet

Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle paremman käyttökokemuksen. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tämän. Lue lisää evästeistä täältä: Evästeet