Vaaralliset aineet

Lähetystä varatessasi sinun oltava tietoinen vaarallisista aineista, joita lähetyksesi saattaa sisältää.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyy sekä kansallisia että kansainvälisiä määräyksiä, joita Jetpakin on noudatettava.

Vaarallisten aineiden lähettäjä on vastuussa siitä, että kaikki kuljetusvaatimukset täytetään sekä merkintöjen että pakkauksen osalta.

warning-sign-30915_1280.png


Voit lähettää Jetpakin kautta ainoastaan vain tiettyjä vaarallisia aineita. Jos haluat tehdä varauksen joka sisältää vaarallisia aineita, olethan ystävällisesti yhteydessä asiakaspalveluumme 0800-552200. Asiakaspalvelumme kertoo sinulle rajoituksista ja eri vaihtoehdoista lähetyksellesi.

 

VAARALLISET AINEET - LUOKITTELU

                                   
       

Räjähteet  

           

Syttyvät nesteet ja kiinteät aineet 

Myrkylliset aineet 

Kaasut

       
        Ilotulitteet, merkinantosoihdut, tähtisädetikut ja vastaavat              Polttoaineet, sytyttimet, sytyttimien täyttöpakkaukset/
-nesteet, maalit, ohenteet, tulitikut, sähkösavukkeet
 
Hapot, myrkyt,
valkaisuaineet, viemärin-
puhdistusaineet, liuottimet
  
Retkikeitinkaasu, kannettavan kaasulieden kaasu         
                                   
       

Aseet

           

Painesäiliöt  

Akut ja paristot

Muut vaaralliset aineet  

       
        Ampuma-aseet, ammukset, aseruuti, itsepuolustussumutteet, kyynelkaasu, pippurisumute              Suihkemaalipullot, butaanipolttoaineet, sukelluskaasusäiliöt, propaanisäiliöt, hiilidioksidipatruunat  Litium-metalliakut,
litiumioniakut, 
paristot, 
akkunestettä
sisältävät akut
 
Kuivajää, asbesti, liimat         
                                   
       

Radioaktiiviset aineet 

           

Magneettiset aineet 

Tartuntavaaralliset aineet 

         
                                   

 

VAARALLISET AINEET ILMATEITSE

Lentoliikenteessä sovelletaan ICAO-TI- ja IATA-DGR-määräyksiä.

IATA edellyttää vaarallisten aineiden lähetysten käsittelyyn ja varauksien tekemiseen erityiskoulutuksia. Vaaralliset aineet vaativat aina myös erityiskäsittelyä ja tarkastuksia. Taataksemme lähetysten nopean käsittelyn voit lähettää vain tiettyjä, erikseen määriteltyjä, vaarallisia aineita.

kuljetukseen hyväksytään seuraavat vaarallisiksi aineiksi (DG, Dangerous Goods) luokitellut tuotteet ja tavarat:


- UN1845 Kuivajää (hiilidioksidin kiinteä olomuoto)
- UN3373 Biologinen näyte, luokka B
- UN3481 Litiumioniakut, jotka sisältyvät laitteisiin; (PI 967 section II)
- UN3481 Litiumioniakut, jotka on pakattu laitteiden osaksi; (PI 966 section II)
- UN3091 Litium-metalliakut, jotka sisältyvät laitteisiin; (PI 970 section II)
- UN3091 Litium-metalliakut, jotka on pakattu laitteiden osaksi; (PI 969 section II)

Kaikkien kemikaalilähetysten mukana on oltava ”Käyttöturvallisuustiedote”-nimellä tunnettu tuoteturvalomake (kansainvälinen lyhenne MSDS), jossa ilmoitetaan onko tuote vaarallinen vai ei. 

IRRALLISET AKUT JA PARISTOT, SEKÄ VARAVIRTALÄHTEET OVAT KIELLETTYJÄ (UN3090 JA UN3480). 

 


VAARALLISET AINEET MAANTIELLÄ

Maantiekuljetuksia säätelee ADR.

DGR -tieliikenteessä on useita poikkeuksia ja helpotuksia verrattuna lentoliikenteen vaatimuksiin. Vaatimukset riippuvat muun muassa siitä, mitä aineita ja määriä lähetetään.

Jos kuljetus sisältää myös venekuljetuksen, myös meriliikenteen kuljetussääntöjen vaatimukset on täytettävä.
Merikuljetuksia säätelee IMDG.

 

 

VÄLTÄ KÄTKETTYJÄ VAARALLISIA AINEITA

Jos pakkauksessa on varoitusmerkintä vaarallisista aineista tai kuluttajille tarkoitettu varoitusmerkintä, se voi olla osoitus siitä, että pakkauksessa on mukana vaarallisia aineita, tai että niitä on ollut pakkauksessa aiemmin. Myös lähetyksen mukana olevien asiakirjojen kuvausten avulla voidaan saada tietoa piilossa olevista vaarallisista aineista.

Lähetys voi sisältää kätkettynä olevia vaarallisia aineita, jos tuotteen sisältönä on esimerkiksi;

• Auton varaosat
Tämän luokituksen tuotteet voivat sisältää öljyjä, bensiiniä, aerosoleja, sammuttimia jne.
• Retkeilyvarusteet
Tämän luokituksen tuotteet voivat olla kaasutoimisia retkikeittimiä, alkoholia sisältäviä käsidesejä, kerosiinia, tulitikkuja ja hätäraketteja.
• Kemikaalit
Tämän luokituksen tuotteet voivat olla syövyttäviä, syttyviä, hapettavia ja myrkyllisiä.
• Kotitaloustavarat
Tämän luokituksen tuotteet voivat olla voimakkaita pesuaineita, aerosoleja, maalia, tulitikkuja ja kiillotusaineita.
• Koneen osat
Tämän luokituksen tuotteet voivat sisältää litiumparistoja/-akkuja, elohopeaa ja kaasupaineastioita.
• Urheiluvälineet
Tämän luokituksen tuotteet voivat olla kaasua sisältäviä paineastioita, suksien voiteluvälineitä, ensiapulaatikoita, liimaa ja akkuja/paristoja.
• Työkalupakit
Tämän luokituksen tuotteet voivat olla räjähtäviä tuotteita, aerosoleja, liimoja, maalia ja litiumakuilla varustettuja työkaluja.
• Henkilökohtaiset tavarat / matkustajan matkatavarat
Tämän luokituksen tuotteet voivat olla erilaisia vaarallisiksi aineiksi luokiteltuja esineitä kuten aerosoleja, ja siksi ne on tarkastettava huolellisesti.
• Ilma-aluksen varaosat
Tämän luokituksen tuotteet voivat olla happisäiliöitä, paristoja/akkuja, polttoainepumppuja, aerosoleja, pelastusliivejä ja pelastuslauttoja.

 

Kuluttajille tarkoitetut varoitusmerkinnät

Alla olevat merkinnät voivat olla merkki siitä, että lähetyksen sisältö on kemikaaleja, jotka voidaan luokitella vaaralliseksi aineeksi. Uudet tuotteet on merkittävä seuraavalla GHS-merkinnällä (Global Harmonized System, maailmanlaajuinen yhdenmukaistettu merkintäjärjestelmä).  

DGR1.gif     DGR2.gif     DGR3.gif      DGR4.gif     DGR9.gif
                         
 DGR7.gif      DGR5.gif      DGR6.gif     DGR8.gif