Pakkausohjeet

171285323_comp2.jpgMerkitse lähetyksesi rahtikirjallamme tai rahtikirjanumerolla, jonka saat varauksen yhteydessä.

Käytä kovaa laatikkoa, jonka läpät tai kansi ovat ehjät.

Muita huomioon otettavia seikkoja ovat:

- Poista laatikosta kaikki vanhat rahtikirjat, vaarallisiin aineisiin viittaavat tarrat sekä muut merkinnät, jotka eivät koske lähetystä.

- Käytä tarkoitukseen sopivaa pehmustemateriaalia sekä vahvaa kuljetusteippiä.

- Älä käytä narua tai paperia laatikon sulkemiseen. 

Lähetyksen turvallisuusmääräykset

Lentokuljetuksiin sovelletaan tiettyjä turvallisuusmääräyksiä. Kuljetettavan tuotteen pitää kestää paine- ja lämpötilavaihteluja. Ulkopakkauksen tulee olla tiivis. Sisältö ei saa valua ulkopakkauksesta, vaikka pakkaus rikkoutuisi. Jos pakkaus sisältää nesteitä, se on ympäröitävä riittävällä määrällä imeyttävää materiaalia.

Tarkistamme tarvittaessa lähetyksen sisällön, jotta kansalliset ja kansainväliset ilmakuljetuslainsäädökset täyttyvät.