Vaaralliset aineet

IATA DGR- kirjan mukaan vaarallisia aineita ja tavaroita ovat:

 •Luokka 1: Räjähteet

 •Luokka 2: Kaasut

 •Luokka 3: Palavat nesteet

 •Luokka 4: Palavat aineet

 •Luokka 5: Hapettavat aineet

 •Luokka 6: Myrkylliset aineet

 •Luokka 7: Radioaktiiviset aineet

 •Luokka 8: Syövyttävät aineet

 •Luokka 9: Muut vaaralliset aineet 

 

Emme kuljeta luokkaa 1-8 olevia aineita turvallisuussyistä.

Kuljetamme jotain luokkaan 9. kuuluvia aineita. Näitä ovat kuivajäälähetykset, Biological substance UN3373, akkulähetykset ja Exempt Human Specimen sekä Exempt Animal Specimen. Alla ohjeita ja rajoituksia näihin liittyen.

Samsung Galaxy Note 7 ovat 19.10.2016 alkaen kielletty lennoilla. Lue lisää http://www.sas.fi/info/

Akkujen lähettämisohjeet

Exempt Human/Animal Specimen