Farligt gods

Når du bestiller forsendelse, skal du som afsender være opmærksom på de farlige stoffer, din forsendelse kan indeholde.

For at transportere farligt gods skal bestemte nationale og internationale krav og regler opfyldes.

Afsender skal blandt andet tilsikre at alle emballagekrav opfyldes, både hvad angår mærkning og pakning.

warning-sign-30915_1280.png


Du kan kun sende et udvalg af farligt gods via Jetpak og for at bestille transport af farligt gods skal du kontakte Jetpak kundeservice på +45 36 32 11 00. Vi præciserer, hvad der gælder og tilbyder det bedste transportalternativ, der er muligt med fly eller bil.

 

FARLIGT GODS - KLASSIFIKATION

                                   
       

Sprængstoffer

           

Brandfarlige væsker og faste stoffer 

Giftige stoffer 

GaSser

       
        Fyrværkeri, nødblus, stjernekastere              Brændstof, lightere, genopfyldningspatroner, maling, fortyndere, tændstikker, e-cigaretter  Syrer, giftstoffer, blegemidler, afløbsrensere, opløsningsmidler  Campinggas, bærbare gasovne         
                                   
       

VÅBen

           

Trykbeholdere 

Batterier

Andre farlige materialer 

       
        Skydevåben, ammunition, pistolpulver, tåregas, peberspray              Spraydåser, butanbrændstof, scubatanke, propantanke, co2-patroner  Litium-metal-batterier, litium-ion-batterier, vådcelle-batterier  Tøris, asbest, klæbemidler         
                                   
       

Radioaktive materialer

           

Magnetiserede materialer

Smitsomme stoffer 

         
                                   

 

FARLIGT GODS MED FLY

For transport med fly gælder ICAO-TI og IATA-DGR regelsættet.

IATA kræver særlig kompetence for at håndtere og registrere forsendelser med farligt gods. Derfor kan du kun sende et udvalg af farligt gods via Jetpak.

håndtering og accept af farligt gods (DG) begrænset til følgende produkter og artikler:

 
- UN 1845 Tøris (kuldioxid fast stof)
- UN 3373 Biologisk stof, kategori B
- UN 3481 Litium-ion-batterier indeholdt i udstyr (PI 967 afsnit II)
- UN 3481 Litium-ion-batterier pakket med udstyr (PI 966 afsnit II)
- UN 3091 Litium-ion-batterier indeholdt i udstyr (PI 970 afsnit II)
- UN 3091 Litium-ion-batterier pakket med udstyr (PI 969 afsnit II)

Alle kemikalier beregnet til transport skal ledsages af et produktark kaldet "Sikkerhedsdatablad" (MSDS) for at afgøre, om produktet er farligt gods eller ej.  

LØSE BATTERIER OG STRØMPAKKER ER FORBUDTE (UN3090 OG UN3480). 

 


Farligt gods på vej

For vejtransport er ADR-regelsættet gældende.

Når du booker en sending skal du som afsender være vidende om de farlige emner din sending kan indeholde. For vejtransport findes der dog flere undtagelser og lempelser sammenlignet med kravene for flytransport. Det kommer blandt andet and på hvilke emner og hvilken mængde du ønsker at transporter.

Såfremt transporten på vej er omfattet af en færgeoverfart, skal regelsættet for søtransport følges.
Regelsættet for søtransport hedder IMDG.

 

 

Undgå SKJULTE RISIKOER 

Hvis en pakke har en advarselsmærkat for farligt gods eller et forbrugeradvarselsmærkat, kan det være et tegn på, at der er farligt gods i pakken, eller at der har været det før. Selv visse beskrivelser på andre dokumenter kan give oplysninger om, at der kan være skjulte risikoer i varerne.

Der er en lang liste over forsendelser, hvor beskrivelsen er én af følgende, og du skal sætte spørgsmålstegn ved indholdet for at finde ud af, om det kan indeholde skjult farligt gods.

Nogle eksempler:

 • Reservedele til biler
  kan indeholde motorer, olier, benzin, spraydåser, ildslukkere osv.
 • Campingudstyr
  kan indeholde gasovn, sprit, petroleum, tændstikker og nødraketter
 • Kemikalier
  kan være ætsende, brandfarlige, oxiderende og giftige
 • Husholdningsartikler
  kan indeholde stærke rengøringsmidler, spraydåser, maling, tændstikker og pudsemidler
 • Maskindele
  kan indeholde litium-batterier, kviksølv og gastrykbeholdere
 • Sportsudstyr
  kan omfatte trykbeholdere med gas, udstyr til voksbehandling af ski, førstehjælpskasser, lim og batterier
 • Værktøjskasser
  kan indeholde eksplosive genstande, spraydåser, lim, maling og værktøj med litium-batterier
 • Personlige genstande / passagerers bagage
  kan indeholde en række forskellige genstande, der er klassificeret som farligt gods og derfor skal de kontrolleres omhyggeligt.
 • Reservedele til fly
  kan indeholde ilttanke, batterier, brændstofpumper, spraydåser, redningsveste og -flåder.

 

FORBRUGERADVARSELMÆRKATER

Mærkaterne nedenfor kan indikere, at indholdet er et kemikalie, der kan klassificeres som farligt gods, men de behøver ikke altid at gøre dette. Nye produkter skal mærkes med følgende GHS-mærkat (Global Harmonized System). 

DGR1.gif     DGR2.gif     DGR3.gif      DGR4.gif     DGR9.gif
                         
 DGR7.gif      DGR5.gif      DGR6.gif     DGR8.gif